ტარიელ ჭანტურიას სავედრებელი

ტარიელ ჭანტურიას სავედრებელიპოეტი ტარიელ ჭანტურია თავის სავედრებელს უფლისადმი ორ სტროფში ატევს:

“ღმერთო, ამას გევედრები:
ერთხელ, სიცოცხლეში
დაურიგე საქართველოს
უმაღლესი ფლეში!
და სიკეთეს თუკი შვრები
ესეც ჰქენი ბარემ:
საქართველოს მტერს და ორგულს
მიე იმ დროს კარე!”