ერეკლე II-ისადმი მიძღვნილი წარწერა მეტეხის ეკლესიაზე

ერეკლე II-ისადმი მიძღვნილი წარწერა მეტეხის ეკლესიაზეალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მეტეხის ეკლესიის კედელზე, გარე ფასადზე შემიორჩენილია წარწერა, რომელიც საქართველოს მეფეს ერეკლე მეორეს ეძღვნება:

„მეფემ ერეკლემ ეს ციხე მტერსა
წაართო ძალადო,
აიღო ჯვარი ქრისტესი, წინ მიიმძღვარა
ფარადო,
დაიხსნა ეკკლესიანი, ეხლა აქვს საყდრის
კარადო,
მღვთის მოყვარეს ხელმწიფეს ესე
სჭირს ამას გვარადო!
მხვთის სადიდებლად მეოხეთ მეორის
ერეკლესია…“

ერეკლე II-ისადმი მიძღვნილი წარწერა მეტეხის ეკლესიაზე