ბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვები

ბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვებიბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვები გია ლაფაურმა კისისხევში საკუთარი თვალით ნახა და ფოტოებიც გადაიღო:

“1 სასიხარულო რამ ვნახე ღვთაებისა და რიგის საყდრების მიმდებარედ და 1-იც არასასიამოვნო, სვიმონიანთ საყდრის “რესტავრაციის” დროს (ვინც ეს ჩაიდინა, პასუხი მოეთხოვება) ბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვები…

საინტერესო და სასიხარულო კი ესაა: აი, რა ვიპოვე რიგის საყდრებთან ძველ ნამოსახლართან – ობსიადინის ისრის პირი. მართალია დაზიანებული, მაგრამ გვიანი ბრინჯაოს ხანით დამითარიღეს, ეს კი მაგ ნამოსახლარებს ადრე ქრისტიანული ხანიდან გვიან ბრინჯაოს ხანამდე გადავყავართ.

კისისხევი მართლაც საინტერესო და უნიკალური ისტორიის მქონე სოფელია…”

ბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვები

ბულდოზერით ახვეტილი და გადაყრილი საფლავის ქვები