მოუსმინეთ “ვეფხისტყაოსანს” სომხურად

ვეფხისტყაოსანიშოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანი” სომხურად ითარგმნა.

მისი აუდიო ჩანაწერი ინტერნეტში რეზო იუკურიძემ გაავრცელა:

“ნუგზარ კანდელაკმა “ვეფხისტყაოსანი” შემოგვწირა სომხურ ენაზე…”