გიორგი ონიანის კატეგორიული მოთხოვნა

გიორგი ონიანის კატეგორიული მოთხოვნაოპერის მომღერალი გიორგი ონიანი კატეგორიულად მოთიხოვს ყველა მოქალაქისთვის ქართული ენის ცოდნა სავალდებულო გახდეს:

“გახდეს ქართული ენის ცოდნა სავალდებულო ყველა მოქალაქისთვის.

არსად დედამიწაზე მსგავსი რამ არ ხდება. ენის გარეშე ვერ ინტეგრირდება ვერავინ და იმიტომაც გვაქვს ამდენი სეპარატისტული და კონფლიქტური რეგიონები.

ლატვიის სცენარი იქნებოდა ძალიან კარგი. ვინც არ იცის სახელმწიფო ენა, იღებს განსხვავებულ პასპორტს, რითაც ვერც ევროკავშირის ქვეყნებში ვერ იმოგზაურებ და ვერც ვერსად, გარდა ლატვიისა.”