აღმოჩენა ერეკლეს მოედანზე

აღმოჩენა ერეკლეს მოედანზეერეკლეს მოედანზე წარმოებული გათხრებისას არქეოლოგებმა მეხუთე საუკუნის ფენაში ქვის საბეჭდავი იპოვნეს.

თომა ჩაგელიშვილი:

“ეს ძვირფასი ქვის საბეჭდავი იპოვეს არქეოლოგებმა ერეკლეს მოედანზე გათხრებისას მეხუთე საუკუნის ფენაში.

ბევრი მათგანი თვლის, რომ ამ ნივთზე ვახტანგ გორგასალია გამოსახული.”