წალკის ხიდის ბურჯში ჩაყოლებული ტაძრის ჩუქურთმები

წალკის ხიდის ბურჯში ჩაყოლებული ტაძრის ჩუქურთმებიწალკის ხიდის ბურჯში აწ უკვე განადგურებული საკათედრო ტაძრის ჩუქურთმებიანი ქვებია ჩაყოლებული.

ჯარჯი მაღრაძე-წუნდელი:

“წალკის ხიდის ბურჯში ჩაყოლებული (აწ უკვე განადგურებული საკათედრო ტაძრის X-XI)წარწერა-ჩუქურთმიანი ქვები.

“სახელითა ღმრთისაითა მე, მირიან თარხუნის ძემან აღვაშენე და ღირს ვიქმენ წმიდაი ესე ეკლესიაი საყოფელი წმიდისა დემეტრე მოწამისაი, სალოცველად, აცოცხლენ ღმერთმან საგარეოს? შინა ბაგრატ მეფეთა მეფე სევასტოსი, ამენ.”

წალკის ხიდის ბურჯში ჩაყოლებული ტაძრის ჩუქურთმები