ნიცშეს მიძღვნა ქართველებს

ნიცშეს მიძღვნა ქართველებსგასულ საუკუნეში ქართველებს გერმანელმა მეცნიერმა კარლ ანდრეას ნიცშემ საგანგებო ლექსი მიუძღვნა. ლექსის დაწერის სურვილი მას ჩვენს ქვეყანაში სტუმრობის, ქართული კულტურის და საქართველოს ისტორიის გაცნობის შემდეგ გაუჩნდა:

“მე გავიცანი ქართველი კაცი
ვნახე ქვეყანა, მარად ქებული,
გულში ჩავხედე – ვიპოვე განძი
თვით ბუნებაზე აღმატებული!…
ვიგემე შენი ღვინო და პური,
ყოველი სიტყვა მარგალიტია –
მეგობრის სიტყვა, მიღება ძმური
ერებისათვის მაგალითია.
ვიხილე ხალხი კეთილი, ბრძენი,
ვეფხისტყაოსნის გმირმა მატარა..
ვცადე, შემეცნო სიმაღლე შენი
და მე აღმოვჩნდი მეტად პატარა!”