გიორგი სისაურის “ანბანთქება”

გიორგი სისაურის "ანბანთქება"კალიგრაფის გიორგი სისაურის ყოველი ნამუშევარი ხელოვნების ნიმუშია.

– მზით ქმნილი – ასე უწოდებს იგი თავის ნამუშევრებს.

27 სექტემბერს, 19 საათზე ხელოვნების სასახლეში გიორგი სისაურის “ანბანთქება” – 33 საზედაო ასო და ხელნაწერები იქნება წარმოდგენილი.

“წინ სასიამოვნო მოგზაურობა გელოდებათ უჟამობაში…” – აცხადებს კალიგრაფისტი.