ეროვნული ბიბლიოთეკის უმაგრესი ინიციატივა

ეროვნული ბიბლიოთეკის უმაგრესი ინიციატივასაქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის გიორგი კეკელიძის გადაწყვეტილებით, პუტინის ინტერპრეტაციის კვალდაკვალ კარტოგრაფიის მუზეუმ-კაბინეტი გახსნება:

“ეროვნული ბიბლიოთეკა პუტინის ინტერპრეტაციის კვალად, ძალიან მალე გახსნის კარტოგრაფიის მუზეუმ-კაბინეტს, სადაც საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი საქართველოს რუკები იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის პირდაპირ თუ ირიბად რუსეთის მიერ დადასტურებული.

ამ კაბინეტში მოვიწვევთ ელჩებს საქართველოში და მოვიყვანთ ყველა უცხოელ სტუმარს. ამავდროულად შეიქმნა კაბინეტის ელექტრონული ვერსიაც.”