– ყველაზე კარგი რა არის? – ტარიელ ხარხელაურის პასუხი

- ყველაზე კარგი რა არის? - პასუხი ტარიელ ხარხელაურისგანპოეტ ტარიელ ხარხელაურისგან მოვისმენთ პასუხს კითხვაზე: ყველაზე კარგი რა არის?:

“- ყველაზე კარგი რა არის? –
ბერს ჩავეკითხე თოთიას.
სიმართლე, შვილო,
სიმართლე!
არი,
იყო და ყოფილა.
– მაშ ენა,
ენა რაღაა,
ბევრჯერ მეხივით დახლილი?!
– ენა?!
ენაა გონების
ფარი, შუბი და მახვილი.”