ნატო გელაშვილი სამართალდამცავ ორგანოს მიმართავს

ნატო გელაშვილი სამართალდამცავ ორგანოს მიმართავსმომღერალი ნატო გელაშვილი ყველა სამართალდამცავ და საკანონმდებლო ორგანოს მიმართავს:

“მოგმართავთ თითეულ თქვენგანს, მივმართავ ყველა სამართალდამცავ და საკანონმდებლო ორგანოს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, ფინანსურ პოლიციას და ყველა შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს!
დაინტერესდნენ, როგორ მოხდა საჯარო რეესტრში საკუთრებად რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი და მის მიმდებარედ არავის სახელზე რიცხული ქონება, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ეროვნული ბიუროს მიერ მოწერილი პასუხით შეკითხვაზე: არის თუ არა რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ მდებარე მიწა სახელმწიფო საკუთრება. სახელმწიფო ქონების ბალანსზე 157500 ლარად? ვის მიერ მოხდა საკუთრებად არ არსებული და სახელმწიფოს საკუთრებად დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა?

ვინ იყო დაინტერესებული ჩემი სახელის მანიპულირებით მოეხდინა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწერილი თანხის ხელის დაფარება? რომელი მიწის ნაკვეთი იქნა აყვანილი სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსზე 157500 ლარად ბორჯომის ქონების მართვის სამმართველოს მიერ? რატომ იღებს და გამოსცემს და არ ემორჩილება ბორჯომის მერია სასამართლო გადაწყვეტილებებს? და რატომ მოქმედებს კანონსაწინაარმდეგოდ? რატომ არ იქნა განხილული ბორჯომის არქიტექტურის სამსახურის მიერ ჩემს მიერ გაგზავნილი განაცხადი მშენებლობის შესახებ ჩემს საჯარო რეეტრში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე? რატომ ეცადეს უკანონოდ და მთელი მანიპულირებით და ჩემი სახელის დისკრედიტაციის მიზნით საბიუჯეტო თანხების გადაფარვას ბორჯომის მერიის სამსახური? რატომ არ მიეცა რეაგირება მხარის გუბერნატორისაგან ჩემს მიერ შეტანილ განცხადებას?

რატომ იქნა მითვისებული ჩემი მიწა დაბა ბაკურიანში, რომელიც სასამართლო წესით დავიბრუნე და დღემდე მიმდინარეობას სამართალწარმოება მერიის და იმ მეორე მხარეს შორის, რომელსაც არასწორად დაურეგისტრირდა ჩემს კუთვნილებაში არსებული მიწის ნაკვეთი დაბა ბაკურიანში. ამ ორი მხარის სამართლებრივი დავის შედეგად რატომ ვზარალდები მე? ბორჯომის მერიის უკანონოდ სხვებზე გამოცემული გადაწყვეტილებების საფუძველზე და ვერ ვსარგებლობს ვერანაირი სამართლებრივი უფლებით ჩემს საკუთრებაზე? და კიდევ უამრავი.

ვის ინტერესებში იყო ნატო გელაშვილის სახელის ამოფარებით მოეხდინა გაფლანგული საბიუჯეტო თანხის და “ვითომ” სახელმწიფო საკუთრებად დაურეგისტრირებელი მიწის სახელმწიფო საკუთრებად შერაცხვა? ბიუჯეტის თანხებიდან მითვისებული თანხის 157500 ლარის სანაცვლოდ? ჩემს მიერ ქვეყნდება ნაწილი იმ დოკუმენტალური და მოპოვებული არქივისა, რომელიც კიდევ ინახავს უამრავი კანონდარრვევის ფაქტებს.

მაინტერესებს ყველას აზრი და შესაბამისად კომენტარებში დამიტოვეთ უნდა ვყოფილოყავი თუ არა ამ ქალაქის საპატიო მოქალაქე? ყველა ამ საქმის მონაწილე უფალს ებარებოდეთ განსაკითხად…”