ილია ჭავჭავაძე – წუთის-სოფელი ესეა

ილია ჭავჭავაძე - წუთის-სოფელი ესეა”წუთის-სოფელი ესეა:
ღამე დღეს უთენებია,
რაც მტრობას დაუქცევია –
სიყვარულს უშენებია.”