ილია ჭავჭავაძე – წუთის-სოფელი ესეა

ილია ჭავჭავაძის ყველაზე საყურადღებო რჩევა მშობლებს”წუთის-სოფელი ესეა:
ღამე დღეს უთენებია,
რაც მტრობას დაუქცევია –
სიყვარულს უშენებია.”