გოიმობის ტესტი გელა ჩარკვიანისგან

გოიმობის ტესტი გელა ჩარკვიანისგანგელა ჩარკვიანისგან მკითხველი ყოველთვის საინტერესო თემებზე საინტერესო მოსაზრებებს ისმენს.

ამჯერად მან საზოგადოებას წარუდგინა გოიმობის დასადგენი ტესტი, რომელიც ახალგაზრდობაში შეადგინა:

“მახსოვს, ახალგაზრდობაში შევქმენი, ასე ვთქვათ, გოიმობის კოეფიციენტის დამადგენელი სოციო-ლინგვისტური ტესტი.

მისი ჩატარების შედეგებმა დამარწმუნა, რომ, როცა კაცი ამბობს – შიკალადი, ველისაპეტი და სიფილისტი, მასთან სერიოზულ თემებზე კამათი წყლის ნაყვაა.”