გრიგოლ რობაქიძის გამოუქვეყნებელი წერილი

გრიგოლ რობაქიძის გამოუქვეყნებელი წერილიმწერალ გრიგოლ რობაქიძის გამოუქვეყნებელი წერილი ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია დაცული.

ისტორიკოსი გიორგი კალანდია ამ წერილიდან მხოლოდ მცირე ამონარიდს აქვეყნებს:

“სხვისათვის თავგამოდება – ნიშანია კეთილშობილებისა. მე – აუგსაც გულდასმით ვისმენ, თუ გაუგებელს რაიმე გაეგება ლიტერატურისა. თუ არა და – ყურსაც არ ვათხოვებ. ეს არის ჩემი წესი.

„ვიღაც რაღაცას მიედმოედება“ – ამას რომ გავყვე, დროსაც დავკარგავ და ხასიათსაც ვავნებ ჩემსა. ამ წესს მე არ ვარღვევ.”