ქართველებს საგანგებო გამოკვლევა უნდა მიეძღვნას

ქართველებს საგანგებო გამოკვლევა უნდა მიეძღვნას– ქართველებს საგანგებო გამოკვლევა უნდა მიეძღვნას, – ამბობდა ალექსანდრე დიუმა თავის წიგნში “კავკასია”, რომლითაც ეს რეგიონი მსოფლიოს სულ სხვანაირად გააცნო.

ქართველებს კი მწერალმა საუცხოო კეთილშობილი და პატიოსანი ერი უწოდა:

,,…მე აღარაფერს ვამბობ ქართველებზე, რომლებსაც საქართველოს გარდა ვერსად ნახავთ და რომელიც იმდენად საუცხოო, კეთილშობილი, პატიოსანი, მამაცი, გულ-უხვი და შემმართებელი ერია, რომ მას საგანგებო გამოკვლევა უნდა მიეძღვნას.”