ფიროსმანის უკანასკნელი საცხოვრებელი ნაგვითაა სავსე

ფიროსმანის უკანასკნელი საცხოვრებელი ნაგვითაა სავსენიკო ფიროსმანის უკანასკნელი საცხოვრებელი ნაგვითაა სავსე, რომელიც თბილისში, მხატვრის სახლმუზეუმთან იმავე ეზოშია.

ლევან ადამია აქვეყნებს დაგანვიანებული ტერიტორიის ფოტოს, სადაც მხატვარმა სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა.

ლევან ადამია:

“ეს ის სარდაფია, სადაც ნიკო ფიროსმანმა სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა.

კიბისქვეშა ოთახის საფასური ვეღარ გადაიხადა და აქ გაამწესეს.”