აურაცხელი სანაგვეზე ჰყრია სინდისი – მუხრან მაჭავარიანი

აურაცხელი სანაგვეზე ჰყრია სინდისი - მუხრან მაჭავარიანი“აურაცხელი
სანაგვეზე
ჰყრია სინდისი;
გადის ცხოვრება
კაცის კაცთან სკამზე ჭიდილში.”