ნიკო ნიკოლაძე: “ერთი წადილის მეტი არა მქონია”

ნიკო ნიკოლაძე: "ერთი წადილის მეტი არა მქონია"პუბლიცისტი ნიკო ნიკოლაძე მთელი ცხოვრება ერთი წადილით იტანჯებოდა:

“მას აქეთ, რაც მე ჩემს თავს ვიცნობ, მე ერთი წადილის მეტი არა მქონია, ერთი ღმერთის გარდა სხვისთვის თაყვანი არ მიცია, მე შენ მიყვარდი, შენ მწამდი, შენ გემსახურებოდი ავად თუ კარგად, როგორც შემეძლო, როგორც ჭკუა მიჭრიდა.

მე შენ მიყვარდი, რომლის ბედი და უბედობა ჩემი საკუთარი ავი და კარგი მეგონა…“