იცით, რა განსხვავებაა მოწონებასა და სიყვარულს შორის?!

იცით, რა განსხვავებაა მოწონებასა და სიყვარულს შორის?!მოწონებასა და სიყვარულს შორის განსხვავებას ძალიან მოკლედ, მაგრამ ზუსტად განმარტავს მწერალი გურამ დოჩანაშვილი:

“იცით, რა არის განსხვავება მოწონებასა და სიყვარულს შორის?!

როდესაც ყვავილი მოგწონს, წყვეტ მას, ხოლო როდესაც გიყვარს, რწყავ და უვლი…”