შოთა ნიშნიანიძის საყურადღებო თხოვნა საქართველოს

შოთა ნიშნიანიძის საყურადღებო თხოვნა საქართველოს– ერო და ბერო, შიში მაქვს და თხოვნაც მაქვს ერთი, – წერდა პოეტი შოთა ნიშნიანიძე თავის ერთ-ერთ ლექსში, რომელიც დღეს კიდევ უფრო საყურადღებოა:

“ერო და ბერო,
შიში მაქვს და თხოვნაც მაქვს ერთი:
თუკი ოდესმე ჩამოივლის გლახაკი კვერთხით,
ზურგს ნუ შეაქცევთ… გაიკითხეთ…
ბედი არ გვცდიდეს,
გლახის ძონძებში გადაცმული არ იყოს ღმერთი.”