,,რა გითხრათ…” – ბესიკ ხარანაულის სადარდებელი

,,რა გითხრათ..." - ბესიკ ხარანაულის სადარდებელიადამიანის დაკარგვის განცდა პოეტისა და მწერლის ბესიკ ხარანაულის მთავარი სადარდებელია:

“რა გითხრათ,
ხშირად ვიბნევი კიდეც
და სიახლოვე მაშინებს კაცთა,
ვმარტოობ…
კვლავაც რომ აღარ ვზიდო
ადამიანის დაკარგვის განცდა…”