გრიგოლ რობაქიძე: “საშინელ ხანაში ვცხოვრობთ…”

გრიგოლ რობაქიძე: "საშინელ ხანაში ვცხოვრობთ..."ამ სიტყვებს მწერალი გრიგოლ რობაქიძე ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში წერდა, თუმცა როცა კითხულობ, გიჩნდება განცდა, რომ მწერალი ჩვენი თანამედროვეა:

“საშინელ ხანაში ვცხოვრობთ. მსოფლიო მოსალოდნელ და მოულოდნელ მოვლენათა სათამაშო ასპარეზს წარმოადგენს. განჭვრეტა ჟამთა ცვლილებათა არავის ძალუძს.

კაცობრიობას დღეს არ ამოძრავებენ დიდი, სასწაულ-მოქმედი იდეები, ღვთაებრივი ცეცხლი ყველგან კლებულობს, დაუცხრომელი დემონი მთელ სამყაროს დაუფლებით ემუქრება.”