მუხრან მაჭავარიანი: “ეს ვინ ყოფილა, ბატონო, რუსი!”

მუხრან მაჭავარიანი: "ეს ვინ ყოფილა, ბატონო, რუსი!"პოეტი მუხრან მაჭავარიანი საქართველოს მტრებზე ხშირად წერდა ლექსებს. სპარსები, თურქები ჩვენს ქვეყანას ხშირად ეომებოდნენ, მაგრამ პოეტის აზრით, რუსისნაირი მტერი საქართველოს არ ჰყოლია:

“რომელი თურქი! რომელი სპარსი!
თვით შაჰ-აბასსაც თურმე რას ერჩი!
ქრისტემ იმ დღეში ჩააგდო ქართლი,
ჯვარცმისას იყო თვითონ რა დღეშიც!
ეს ვინ ყოფილა, ბატონო, რუსი!
ეს რა ყოფილა, ბატონო რუსი! –
არ მოგვანატრა ლახტი და გურზი
თემურ ლენგისა და მურვან ყრუსი?!”