მიხეილ ჯავახიშვილი 25 თებერვალზე

მიხეილ ჯავახიშვილი 25 თებერვალზე25 თებერვალი ქართველებისთვის განსაკუთრებულად მძიმე დღეა – წითელი არმიის დანაყოფებმა თბილისი აიღეს და ქვეყანაში კომუნისტური მმართველობა დამყარდა.

მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი ამ დღეს თავის დღიურში მოკლე, მაგრამ შთამბეჭდავი ჩანაწერით აღწერს:

„25 თებერვალს მე ვიგრძენი, თუ როგორ შემოვიდა ტანში მჭრელი მახვილი, რომელიც მას აქეთ დღითი-დღე უფრო ღრმად მერჭობა. გაფითრებული ვარ და ტანში მუდმივი ჟრჟოლა მივლის.

ეხლა სატევრის წვერი ზედ გულზე მაქვს დაბჯენილი და ვგრძნობ, ოდნავ რომ შევინძრე, ჩამესობა და ისე გამათავებს, რომ გმინვის ამოღებასაც ვეღარ მოვასწრებ“.