“ეს არის ისტორიის განადგურება!”

– გურამ ბაღდოშვილი თხოვნით მიმართავს ყველას, ვისაც ქუთაისში არსებული უნიკალური შენობის დროული შველა და გადარჩენა შეუძლია.

გურამ ბაღდოშვილი:

“ეს არის კრიმი, ეს არის საცოდაობა, ეს არის ისტორიის განადგურება.

სასწრაფოდ დაეხმარეთ, გადაარჩინეთ ეს განძი, ეს ძეგლი, გთხოვთ!”