“სარჩელი შეტანილია”

აცხადებს თბილისის თოჯინების თეატრის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელი ელენე მაცხონაშვილი:

“სამხატვრო ხელმძღვანელების შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალში პირველი იყო კანდიდატის წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა და აი, ისიც – გამოირკვა, რომ ჩემი კონკურენტის და ,,გამარჯვებულის”, ნიკოლოზ საბაშვილის წარდგინებას გაყალბებული ხელმოწერა აქვს!

სარჩელი შეტანილია.”