კულტურის სამინისტრომ თეატრების ხელფასები გაასაჯაროვა

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თავის სისტემაში შემავალ თეატრებში დასაქმებული ადამიანების საშუალო ხელფასების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად გამოაქვეყნა.

დოკუმენტაციაში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ თითოეულ ინსტიტუციაში დასაქმებული მსახიობების საშუალო ხელფასი.

დოკუმენტაცია იხილეთ აქ: