თეატრებში დაძაბულობა პიკს აღწევს

საქართველოს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ბოლო დღეებია საბიუჯეტო შემცირებაზე – ოპტიმიზაციაზე საუბრობს, თუმცა აკონკრეტებს, რომ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპტიმიზაციის პროცესში მისი უწყება არ ჩაერევა.

სახელმწიფო თეატრების მმართველებმა წლის ბოლოს თეატრის მესვეურებს ახალი არასასიამოვნო ინფორმაცია ოპტიმიზაციის შესახებ უკვე შეატყობინეს, რაც არა მარტო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას ითვალისწინებს, არამედ მსახიობთა ხელფასების შემცირებასაც.

რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ სახელმწიფო თეატრების მმართველები, გაათავისუფლებენ მსახიობებს თუ შეუმცირებენ ხელფასებს, ეს 20 იანვარს გახდება ცნობილი, რადგან სწორედ ამ დროს დასრულდება ოპტიმიზაციის პროცესი.