“ერთი ერთში” იწყება

23“ერთი ერთში” – 19 ნოემბრიდან! მესამე სეზონი GDS-ზე!