მასალების გამოყენების პირობები

copywriting_artinfoვებგვერდი “artinfo.ge” 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და კულტურის პოპულარიზაციას ემსახურება. ვებგვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები წარმოადგენს “artinfo.ge”-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით.

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა.

“artinfo.ge”-ს პუბლიკაციების გამოყენება სხვა ბეჭდვით, ინტერნეტ, ტელე-რადიო თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებებში საავტორო უფლების მფლობელის წერილობითი თანხმობით, ასევე პუბლიკაციების გამოყენება ტელე და რადიო საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე, შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში. ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური შეადგენს 100 ლარს.

ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის შემთხვევაში, დავა იწარმოებს საქართველოს კანონის „საავტორო უფლებების შესახებ“ მიხედვით.